مصاحبه

در این مرحله، از هنرمندانی که قصد همکاری با کادر گالری را دارند دعوت می شود تا فرم تکمیل شده زیر را به همراه پورتفولیو و توصیه نامه شان برای ما ارسال نمایند. پس از تایید مدارک، حساب کاربری ایشان طراحی و در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

  نام


  نام خانوادگی


  تاریخ تولد


  تحصیلات


  آدرس


  موبایل


  وب سایت


  آدرس ایمیل


  آپلود پرتفولیو


  آپلود توصیه نامه

  مدارک ارسال شده توسط شورای سیاست گذاری سایت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج آن ظرف مدت یک ماه اعلام خواهد شد.