کپی رایت

رویکردهای حمایت از مالکیت معنوی (کپی رایت) و نقض آن:

کادر گالری به حقوق مالکیت مادی و معنوی کاربران خود احترام می‌گذارد و ازکاربران خود نیز چنین انتظاری دارد. رویکردهای ما اقتضا می‌کند که در شرایط مناسب و با در اختیار داشتن اطلاعات کامل اعضایی که حق مالکیت معنوی دیگران را نقض می‌کنند، طی یک فرایند تعریف شده حساب کاربری آنان را غیر فعال ‌نماید. این افراد با توجه به قانون کپی رایت مصوب در قانون تجارت الکترونیک، تحت پیگرد قرار گرفته و کلیه خساراتی را که از این طریق به مجموعه کادرگالری و کاربران مربوطه وارد نموده اند، متقبل می‌شوند.

کادر گالری به گزارش‌ها و شکایت‌هایی که از سوی افراد مبنی بر نقض حقوق مالکیت معنوی (کپی‌رایت) ارائه می‌شود، به سرعت و با جدیت رسیدگی می‌کند.